...

Z novim šolskim letom za manj kot dva pustimo avto doma

Za manj kot dva je avto doma! je slogan kampanje »Manj kot dva«, ki že drugo leto ozavešča prebivalce Slovenije o negativnih posledicah pretirane rabe avtomobila za kratke vsakodnevne poti ter spodbuja spremembe v potovalnih navadah. 

Med krajšimi vsakodnevnimi potmi gre najpogosteje za poti na delo, spremljanje otrok v šolo in vrtec, prostočasne aktivnosti ter manjše opravke. Raziskave kažejo, da je moč navade in navidezno udobje pogost razlog za izbiro avtomobila kot prevoznega sredstva.

Spreminjanje navad zahteva čas in ponavljanje, najlažje je začeti ob večjih življenjskih prelomnicah. Začetek šolskega leta je tako odlična priložnost za vzpostavljanje novih potovalnih navad družinskih članov

30 let nazaj je 90 % otrok v šolo hodilo peš. Danes je običajno polovica otrok prepeljanih v šolo z avtomobilom, čeprav večina otrok živi v bližini šole in bi lahko šli v šolo samostojno ali v družbi vrstnikov. Starše v prvi vrsti skrbi varnost otrok, saj je v dandanes v okolici šol običajno več avtomobilskega prometa. A ravno starši so tisti, ki lahko vplivajo na prometno varnost v okolici šole. Manj kot bo tam avtomobilov, bolj bo okolica šole varna za otroke.

Otroci, ki gredo v šolo samostojno, se učijo odgovornosti zase in druge, hkrati pa postajajo suvereni udeleženci v prometu. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje in dobro počutje otrok. Kot oblika telesne dejavnosti lahko pomaga otrokom ohranjati zdravo telesno težo in pripomore k zdravemu fizičnemu in duševnemu razvoju. Čist zrak v okolici šole tudi zmanjša možnosti za razvoj ali blaži potek nekaterih bolezni. Avtomobili, ki v času prihodov v šolo stojijo v prostem teku, namreč povzročajo trikratno povečanje koncentracij emisij na območju šole.

Vabimo vas, da video delite na Facebook s svojimi občankami in občani in jih povprašajte ali so že preklopili na svoj pogon in kako je to spremenilo njihovo življenje.

Kampanja Manj kot dva je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.