Zakaj je promet tak problem?

Avtomobil nas je pripeljal v krizo

Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. Izraz pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena.

Promet porabi tretjino vse primarne energije in je eden največjih ter najbolj razpršenih porabnikov neobnovljivih virov energije.

Odvisni od avtomobila

Sodoben življenjski slog od ljudi zahteva večjo mobilnost, zaradi česar se povečuje odvisnost od avtomobilov. V preteklih letih sta se v Sloveniji opazno povečala število registriranih motornih vozil in obseg motoriziranega prometa. Najhitreje narašča osebni motorni promet, predvsem zaradi zmanjšanega zanimanja ljudi za javni potniški in železniški promet. Kljub tehničnim izboljšavam avtomobilov se s povečevanjem števila registriranih motornih vozil iz leta v leto povečujejo tudi izpusti toplogrednih plinov v ozračje.

Trajnostna mobilnost

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.

Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Oglej si še ostale objave

05.08.21
Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju

S 7. avgustom stopi v veljavo spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju. Spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju prinaša največje spremembe pri naročanju vozil in projektiranju/izvedbi gradenj stavb. Pri naročanju vozil za cestni prevoz in pri storitvah prevoza (npr. poštnih storitev) bo potrebno doseči zahtevane deleže čistih in brezemisijskih vozil v referenčnih obdobjih, pri stavbah […]

27.11.23
Delavnica: Priprava in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v sodelovanju z Evropsko komisijo in instrumentom TAIEX Peer2Peer organiziralo 2-dnevno delavnico za pripravo in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji, ki je potekala 7. in 8. novembra 2023 v Ljubljani. Objavljamo gradiva predavateljev, ki vsebujejo napotke za krožno naročanje s primeri dobri praks iz tujine:

15.12.20
Evropska komisija išče ambasadorje evropskega podnebnega pakta

Evropska komisija je začela aktivno izvajati pobudo evropski podnebni pakt in poziva državljane, naj postanejo ambasadorji projekta. Rešitve iz evropskega zelenega dogovora bodo uspele le ob dejavnem sodelovanju in aktivnem prispevku vseh državljanov. S spletno platformo in številnimi virtualnimi dogodki, posveti in predavanji pa bodo krepili vez med digitalnim in zelenim prehodom. Kot je v izjavi za javnost dejal […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.