Zakaj toliko hrupa zaradi prometa?

Več je avtomobilov, več je škode

Avtomobil nas je pripeljal v krizo

Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. To pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka ter vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena.

Kljub tehničnim izboljšavam avtomobilov se s povečevanjem števila registriranih motornih vozil iz leta v leto povečujejo tudi izpusti toplogrednih plinov v ozračje.

Zaradi udobja tvegamo prihodnost

Sodoben življenjski slog od ljudi zahteva večjo mobilnost, zaradi česar se povečuje odvisnost od avtomobilov. V preteklih letih sta se v Sloveniji opazno povečala število registriranih motornih vozil in obseg motoriziranega prometa. Najhitreje narašča osebni motorni promet, predvsem zaradi zmanjšanega zanimanja ljudi za javni potniški promet. Kljub tehničnim izboljšavam avtomobilov se s povečevanjem števila registriranih motornih vozil iz leta v leto povečujejo tudi izpusti toplogrednih plinov v ozračje.

Potovanje je lahko tudi zdravo, učinkovito in okolju prijazno

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških, manjših negativnih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.

Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Oglej si še ostale objave

13.03.23
Participativno za sonaravno vizijo mariborskega Stražuna

Mestni gozdovi so pomemben del urbane zelene infrastrukture in imajo številne pomembne funkcije. So gozdovi posebnega pomena, saj zagotavljajo zdravo okolje, prostor za rekreacijo in sprostitev za vse obiskovalce gozda, ohranjajo biotsko raznovrstnost in blažijo podnebne spremembe. Da bi mestni gozdovi ohranili naštete funkcije, jih morajo občine zaščititi in na njihovem območju vzpostaviti dobro upravljanje.  […]

19.10.22
Sprejet je Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

11. oktobra 2022, je bil v Uradnem listu RS, št. 130/22, str. 9735, objavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN). ZCPN definira temeljne pojme na področju celostnega prometnega načrtovanja, vrste in vsebino celostnih prometnih strategij, ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja v okviru prostorskega načrtovanja, sofinanciranje ukrepov in finančne spodbude za izvajanje ukrepov na podlagi tega […]

10.12.20
Skupna raba namesto nakupa – Knjižnica REČI

Prekomerna potrošnja predstavlja obsežen okoljski problem, saj potrošniki zelo pogosto kupujemo tudi izdelke, ki jih ne potrebujemo. Poleg tega da smo odgovorni za velike količine odpadkov, ki pri tem nastanejo, smo odgovorni tudi za zapravljeno uporabljeno energijo. Z vsakim predmetom, za katerega smo se odločili, da ga bomo zavrgli, posledično povečamo podnebne stroške tega predmeta. […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.