JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

foto: Canva

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države. Financiranje vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Upravičenci sofinanciranja so občine, ki lahko vloge oddajo v treh rokih, in sicer:

  • prvi rok za oddajo vlog je 15. april 2024
  • drugi rok je 2. september 2024
  • tretji rok je 10. februar 2025

 Na portalu Energetika je objavljena tudi vsa razpisna dokumentacija.

Oglej si še ostale objave

21.03.21
Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo 21.marca 2021, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov. Spletna pasica – Mednarodni dan gozdov 2021 V Sloveniji prevladuje naravna obnova gozdov, saj […]

25.04.22
Usmeritve za oblikovanje ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih na podlagi raziskave v gospodinjstvih

V raziskavi so bili analizirani različni vidiki rabe energije v domovih, uporabe energetsko učinkovitih naprav in izvedenih energetsko učinkovitih prenov domov. Prvič v Sloveniji so bili na tako velikem vzorcu analizirani tudi pomen energetsko učinkovitega obnašanja in stališč gospodinjstev do okoljskih tem, stanje energetske in finančne pismenosti ter vpliv informiranja in energetskega označevanja na odločitve gospodinjstev v zvezi z […]

04.04.20
Celovita energetska prenova stavb, Gradbenik 4, 2020

Strokovni članek z naslovom Celovita energetska prenova stavb, ki ga je pripravil GI ZRMK je bil objavljen v reviji GRADBENIK 4, april 2020 (str. 44-45). Ogledate si ga lahko s klikom na sliko članka.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.