Naložbene pomoči za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev

Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije.

sončni paneli na leseni hiši

Foto: Canva

Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 so opredeljeni ukrepi in upravičeni namene porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Med drugim je podprto tudi sofinanciranje projektov individualnih in skupnostnih samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe.

V skladu z javnim pozivom se izvaja podporni mehanizem subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe, ki so priklopljene na način letnega obračuna (netmetering) po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Nepovratne finančne spodbude so namenjene naložbam v nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, in njenega shranjevanja.

Višina naložbene pomoči za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest znaša:

  • 500 evrov za 1 kilovat (kW) inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe,
  • 50 evrov za 1 kilovat (kW) inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški posamezne naložbe, vključno z DDV, so stroški:

  • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije,
  • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije),
  • pripadajoče električne inštalacije in opreme,
  • priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Skupna višina sredstev znaša 14 milijonov evrov.

Oddaja vlog je mogoča preko spletne aplikacije Borzena od vključno 15. aprila 2024 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Oglej si še ostale objave

19.09.22
Podnebna kavarna v Ljubljani: Trajnostna mobilnost v praksi

V ponedeljek, 19. septembra, se je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE zgodila prva od prireditev, poimenovanih Podnebna kavarna. V času evropskega tedna mobilnosti je kavarna potekala v sodelovanju z Evropsko komisijo […]

03.05.23
Svet po našem okusu je “ZERO WASTE”

Zero waste – our taste je slogan, ki na Osnovni šoli Sostro že tretje leto združuje šolarje z njihovimi vrstniki iz petih evropskih držav v zeleni misli na okolje in svet, v katerem […]

03.04.20
Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020. Slogan 19. Evropskega tedna mobilnosti je: Izberi čistejši način prevoza! Evropski teden mobilnosti (ETM) je namenjen zmanjševanju […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.