Javno naročilo za izvedbo pilotne uporabe kazalnikov trajnostne gradnje

Vse zainteresirane gospodarske družbe in javne organe, ki bodo v letu 2024 pričeli z izvajanjem naročila za projektantske storitve, vabimo k sodelovanju pri javnem razpisu za pripravo poročila o izvedbi pilotne uporabe beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (Pilotna uporaba BRSKTG). V ta namen je Ministrstvo za naravne vire in prostor predvidelo sredstva, ki jih bo namenilo zasebnim gospodarskim družbam, ministrstvom, občinam in drugim javnim organom, ki so zainteresirani sodelovati.

Vhod v Škocjanski zatok – lesena minimalistična sodobna stavba

Foto: slovenia.info, Jošt Gantar

Z uvedbo kazalnikov trajnostne gradnje in pripadajočih meril po letu 2026 bo Slovenija pridobila pregleden način celovitega vrednotenja vplivov gradnje in prenove stavb v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, kar bo pripomoglo k doseganju ključnih ciljev za njen prehod v nizkoogljično družbo. Sodelovanje v zgodnji fazi testiranja slovenskih kazalcih trajnostne gradnje bo tudi za ponudnika priložnost trajnostnega vrednotenja njegove stavbe po evropsko usklajenih merilih in za nadaljnjo promocijo na trgu trajnostne gradnje.

Vabimo vas, da si preberete celotno javno naročilo »Priprava poročila o izvedbi pilotne uporabe beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po okviru EU Level(s) v fazi projektiranja novogradnje, rekonstrukcije ali celovite prenove stavb, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007«.  Številka objave na Portalu javnih naročil je JN002087/2024-SL1/01, rok za predložitev ponudb pa 22. april 2024 do 13. ure.

Oglej si še ostale objave

16.08.22
Mednarodna poletna šola o krepitvi odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Sektor rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) je edini sektor, ki lahko zagotavlja ponor toplogrednih plinov (TGP). Odporni, zdravi in nepoškodovani gozdovi so njegov pomembni del. Na vprašanje, kako krepiti […]

08.04.24
Naložbene pomoči za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev

Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo […]

03.04.20
Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020. Slogan 19. Evropskega tedna mobilnosti je: Izberi čistejši način prevoza! Evropski teden mobilnosti (ETM) je namenjen zmanjševanju […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.