V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

18. 4. 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra.

Okvirni proračun razpisa je razdeljen v tri stebre. V okviru standardnih akcijskih projektov je na voljo 155 milijonov evrov za naravo in biotsko raznovrstnost, 65 milijonov evrov za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, 61,98 milijona evrov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, štirje milijoni evrov za prehod na čisto energijo, osem milijonov evrov za novi evropski Bauhaus ter deset milijonov evrov za okoljsko upravljanje. V okviru donacij za usklajevanje in podporo bo za prehod na čisto energijo na voljo 77 milijonov evrov, v okviru strateških integriranih projektov pa še dodatnih 150 milijonov evrov.

Kako lahko izvem več?

Vse podrobnosti o različnih vrstah nepovratnih sredstev za projekte LIFE, rokih za prijavo in še veliko več si preberite na strani z razpisi LIFE za leto 2024.

Poleg tega bodo med 23. in 26. aprilom 2024 organizirani virtualni informativni dnevi #EULife24, ki bodo morebitnim prijaviteljem pomagali skozi postopek. Na portalu Evropske komisije najdete tudi vse informacije o možnostih financiranja in razpisih LIFE24 in navodila za oddajo vloge.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičeni prijavitelji so podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne vlade ter nevladne organizacije, ki v EU delujejo na področju ohranjanja narave, varstva okolja, podnebnih sprememb ali prehoda na čisto energijo. Program LIFE podpira inovativne in učinkovite projekte z dokazljivimi učinki in najboljšimi praksami, ki jih je mogoče ponoviti in razširiti drugje v Evropi. Vloge za projekte LIFE lahko predloži ena organizacija ali več organizacij, ki sodelujejo z drugimi evropskimi partnerji.

Ozadje

Program LIFE je finančni instrument EU za okolje in podnebne ukrepe. Zelene ideje uresničuje že od leta 1992 in do danes je sofinanciral več kot 5500 projektov po vsej EU in v tretjih državah. Za obdobje 2021-2027 je Evropska komisija povečala sredstva programa LIFE za skoraj 60 %, na 5,4 milijarde evrov, in vključila nov podprogram za prehod na čisto energijo. Program LIFE upravlja Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

S sredstvi programa LIFE sta sofinancirana tudi projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in LIFE RESTART.

Oglej si še ostale objave

19.10.23
Skoraj sto slovenskih občin je avtomobilu reklo »ne«

Število občin, ki v Sloveniji sodelujejo v pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), se je letos najbolj približalo številu sto (99). Na zaključnem dogodku v občini Razkrižje so nagradili in pohvalili […]

10.03.20
Biotska raznolikost in zelena infrastruktura

Nova priložnost za druženje s strokovnjaki. V Škofji Loki bo 17. marca potekal mednarodni dogodek o zelenih strehah in stenah, z naslovom Zelene strehe in stene za izboljšanje življenskih razmer […]

19.01.22
Sto najpogostejših vprašanj pri zelenem javnem naročanju

Ekipa za zeleno javno naročanje je zbrala in uredila najpogostejša vprašanja s področja zelenega javnega naročanja. Dokument je namenjen javnim naročnikom, ki v razpisno dokumentacijo vključujejo predmete iz Uredbe o […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.