Ob Dnevu Zemlje nov Umanoterin kalkulator ogljičnega odtisa

Umanotera je ob letošnjem Dnevu Zemlje objavila prenovljen kalkulator ogljičnega odtisa. Namenjen je izračunu ogljičnega odtisa posameznika, lahko se uporabi tudi za določitev skupnega ogljičnega odtisa gospodinjstva. Posebnost Umanoterinega kalkulatorja je, da poleg emisij, na katere ima posameznik neposreden vpliv, upošteva tudi sistemske emisije, kot so emisije zaradi transporta blaga, industrijske proizvodnje, ravnanja z odpadki in delovanja javnega sektorja.

Kalkulator ogljičnega odtisa

Foto: Kalkulator ogljičnega odtisa

Izračun ogljičnega odtisa pokaže, s čim povzročamo največje emisije toplogrednih plinov (TGP) in omogoča načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjšanje. Zato je kalkulator opremljen tudi z nasveti za zmanjšanje emisij TGP. Ogljični odtis po eni strani ponazarja količino emisij TGP, ki so posledica življenjskega sloga posameznika. To vključuje emisije zaradi porabe električne energije in energentov za ogrevanje doma, prevozov z osebnimi vozili, javnim potniškim prevozom in letali ter potrošnje hrane. Po drugi strani pa ogljični odtis ponazarja tudi posamezniku pripadajoči delež sistemskih emisij, na katere nimamo neposrednega vpliva, vendar pa smo zanje soodgovorni, saj uživamo koristi dejavnosti, pri katerih nastajajo.

Občutek glede tega, ali je naš ogljični odtis velik ali majhen, dobimo šele, ko ga z nečim primerjamo. Kalkulator izračunani ogljični odtis uporabnika primerja z letnimi emisijami povprečnega prebivalca Slovenije (7,7 ton ekvivalenta CO₂) in Evropske unije (8 ton), poleg tega pa še ZDA kot primera energetsko potratne industrializirane države (18,8 ton) in Indije kot primera države globalnega juga (2,8 ton). Nenazadnje kalkulator izračunani ogljični odtis posameznika primerja tudi z vrednostjo, h kateri v Sloveniji težimo na poti v podnebno nevtralnost (1,25 ton).

Slovenija bo podnebno nevtralna družba, ko emisije TGP ne bodo presegale zmožnosti slovenskih naravnih ponorov (gozdov in travinja), da CO2 odstranijo iz ozračja. V dolgoročni podnebni strategiji Slovenije je opredeljen cilj do leta 2050 zagotoviti letni odvzem v višini 2500 kt CO2. Za doseganje podnebne nevtralnosti takrat ogljični odtis povprečnega prebivalca Slovenije ne sme biti večji od 1,25 ton CO2e na leto. Ob tem dr. Jonas Sonnenschein iz Umanotere poudarja, da čeprav »Slovenija velja za deželo gozdov, izračun ogljičnega odtisa pokaže, da že same sistemske emisije, ki so leta 2021 znašale približno 4 tone CO2e na prebivalca Slovenije, močno presegajo kvoto emisij za podnebno nevtralnost.«

Izračun ogljičnega odtisa je lahko streznitev, saj pokaže, da za prehod v podnebno nevtralnost niso zadosti kozmetični ukrepi, ampak so potrebne temeljite spremembe na ravni posameznikov in družbe. Ob tem pa dr. Renata Karba iz Umanotere izpostavlja, da »namen kalkulatorja ni frustrirati, ampak posameznike opolnomočiti, da se poleg sprememb svojega življenjskega sloga kot aktivni državljani tudi zavzamejo za družbene spremembe, ki prispevajo k zmanjšanju sistemskih emisij, na primer razogljičenje industrije, izboljšanje javnega prevoza in prehod na podnebju prijaznejšo oskrbo s hrano.« Prva pomembna priložnost za to bodo že junijske Evropske volitve, saj podnebna politika Evropske unije v veliki meri določa tudi slovensko podnebno politiko.

Ne odlašajte in si ogljični odtis izmerite tudi sami.

Oglej si še ostale objave

23.03.22
Ohranjeni, zdravi in biotsko pestri gozdovi za svetlejšo prihodnost

Trenutne svetovne razmere so zasenčile problematiko podnebnih sprememb in jih postavile v ozadje naše pozornosti, kar pa ne pomeni, da so kaj manjše ali manj pomembne. Podnebne spremembe so prisotne […]

22.09.20
Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

V okviru akcije E3 »Mreženje z drugimi projekti LIFE in neLIFE« projektna ekipa LIFE IP CARE4CLIMATE načrtuje srečanja z drugimi projekti, primernimi za izmenjavo dobrih praks glede na njihove cilje […]

05.03.21
Postanite družbeno odgovoren delodajalec!

V okviru ozaveščevalnega projekta, ki poteka pod krovnim sloganom »Nobeno delo se ne naredi samo od sebe«, je od začetka februarja 2021 odprt tudi razpis za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.