25. april – dan ekološkega dolga za Slovenijo

25. 4. 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

To je datum, ki označuje trenutek, ko smo Slovenci porabili že vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. To pomeni, da bomo Slovenci več kot osem mesecev do konca leta živeli v tako imenovanem ekološkem dolgu.

nogometaš, ki se namesto z žogo igra s planetom Zemlja

Samo en planet imamo, nehajmo se igrati z njim!

Po podatkih organizacije Global Footprint Network ekološki odtis Slovenca znaša 5,37 globalnega hektarja, medtem ko Zemlja razpolaga le z 12,2 milijarde hektarjev produktivnih površin, kot so travniki, pašniki, obdelovalne površine in ribolovna območja. Če bi vsi na svetu živeli kot Slovenci, bi za zadovoljevanje naših potreb po naravnih virih potrebovali 3,4 Zemlje. Ekološki dolg opozarja, da naša dejanja presegajo zmogljivosti našega planeta in poudarja potrebo po trajnostnih rešitvah, ki bodo naravne vire ohranjale za prihodnje generacije.

Generalni direktor Direktorata za podnebne politike na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Andrej Gnezda, je ob tem izpostavil, da »sta v Sloveniji sektorja, ki sta odgovorna za največje količine toplogrednih plinov, energetika in promet oziroma mobilnost. Pri slednji emisije toplogrednih plinov medletno močno nihajo, v sektorju energetike pa sta predvsem pomembna razvoj obnovljivih virov energije in njihova učinkovita raba. Ministrstvo je pripravilo nekaj zakonodajnih predlogov in tudi sprejelo spremembe zakonodaje, ki spodbujajo potrebno smer razvoja, hkrati pa prek sistema subvencij spodbujamo naložbe, bodisi v energetsko sanacijo stavb bodisi montažo sončnih elektrarn in druge naložbe.«

 košarkar, ki se namesto z žogo igra s planetom Zemlja

Ne igrajmo se z Zemljo, imamo samo 1 planet!

Oglej si še ostale objave

22.09.20
Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

V okviru akcije E3 »Mreženje z drugimi projekti LIFE in neLIFE« projektna ekipa LIFE IP CARE4CLIMATE načrtuje srečanja z drugimi projekti, primernimi za izmenjavo dobrih praks glede na njihove cilje […]

15.01.21
Dobri praksi: zadrugi, ki delujeta skrbno do okolja in podnebja (video)

Tradicionalno so zadruge v Sloveniji dejavne predvsem na področju kmetijstva, vendar v zadnjih letih vse bolj izstopajo iz tega polja in nadgrajujejo svoje klasične kmetijske dejavnosti. Pri tem zastopajo tako […]

15.10.22
Podnebna kavarna v Portorožu: Varčevanje z energijo v gospodinjstvih

V sklopu občinskega praznika občine Piran se je v soboto, 15. oktobra, je bila v skladišču soli Grando v Portorožu že druga podnebna kavarna. Njen namen je bil tudi tokrat […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.