IPCC poziva k nominaciji strokovnjakov za pripravo osnutka Sedmega ocenjevalnega poročila

9. 5. 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Medvladni forum za podnebne spremembe (angleško Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) poziva svoje članice in opazovalne organizacije, naj predlagajo strokovnjake, ki bodo pripravili osnutek prispevkov delovnih skupin k Sedmemu ocenjevalnemu poročilu. Nominacije je treba oddati do 7. junija 2024.

štirje pari dlani, ki držijo prst, iz katere raste rastlina

Vir: Canva

IPCC se je na svojem 60. zasedanju januarja 2024 odločil pripraviti Sedmo ocenjevalno poročilo. Sedmo ocenjevalno poročilo obsega prispevke treh delovnih skupin in Sintezno poročilo. Prispevek Delovne skupine I obravnava fizikalne osnove podnebnih sprememb, Delovna skupina II se ukvarja s posledicami, prilagajanjem in ranljivostmi, Delovna skupina III pa preučuje blaženje podnebnih sprememb.

Za sestanek določanja smernic IPCC išče udeležence z obsežnim razumevanjem podnebnih sprememb in povezanih vprašanj. Skupno se pričakuje strokovno znanje na področjih, opisanih na strani IPCC (v angleščini)

Sestanek določanja smernic, ki bo predvidoma potekal decembra 2024, bi rezultiral v osnutku dokumenta določanja smernic, ki opisuje cilje in opisne osnutke treh poročil delovnih skupin, kot tudi postopek in časovnico za njihovo pripravo. Osnutek bi nato obravnavali med 62. zasedanjem foruma v prvem četrtletju leta 2025.

Več informacij o pripravi poročil IPCC, vključno s postopkom določanja smernic, je na voljo v načelih in postopkih IPCC (v angleščini).

Strokovnjake, ki jih zanima sodelovanje na sestanku določanja smernic, naprošamo, da stopijo v stik s slovensko nacionalno kontaktno točko IPCC, Tino Kobilšek (Tina.Kobilsek@gov.si).

Oglej si še ostale objave

11.09.20
Program Mladi iznajditelji

V šolskem letu 2020/2021 bo Center odličnosti nizkoogljične tehnologije pričel pilotno izvajati EIT Climate-KIC program Young Innovators ali Mladi iznajditelji. Program spada v koncept izobraževanja za trajnostni razvoj, njegov cilj pa je opremiti […]

28.08.23
DO BREZEMISIJSKIH STAVB S TRAJNOSTNO GRADNJO IN PRENOVO (Gradbenik 3/2023)

Članek v reviji Gradbenik (3/2023) predstavlja zadnje postopke usklajevanja revizije Direktive EU o energijski učinkovitosti stavb (EPBD), ki jo pričakujemo v drugi polovici leta 2023. Prenova EPBD bo prinesla velike […]

14.03.23
V Planici je gostoval posvet o trajnostnih dogodkih

Več kot 140 udeležencev strokovnega posveta se je odzvalo povabilu Umanotere in Mednarodne smučarske zveze (FIS) v okviru svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Na posvetu so se seznanili z dobrimi praksami […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.