Pobrskajte po knjižnici virov.

Vabimo vas, da pobrskate po dokumentih, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Poleg gradiv pa vas vabimo tudi k prebiranju drugih spletnih strani s koristnimi informacijami glede podnebnih sprememb.
Filtriraj:

Filtriraj po področju izdaje

Filtriraj po področju izdaje

Filtriraj po letu izdaje

Filtriraj po letu izdaje
Ogljični odtis, Trajnostna raba zemljišč
05/04/2024
Nacionalna gozdna inventura kot vir podatkov za LULUCF
Ogljični odtis, Trajnostna raba zemljišč
05/04/2024
Emisije toplogrednih plinov iz LULUCF sektorja
Ogljični odtis, Trajnostna raba zemljišč
05/04/2024
Demografija slovenskih gozdov na podlagi podatkov nacionalne gozdne inventure
Trajnostna gradnja in URE
03/04/2024
Strategija ogrevanja in hlajenja v Sloveniji do leta 2050 in akcijski načrt do leta 2030
Mobilnost
01/11/2021
Evropski zeleni dogovor – izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih – KONFERENCA
Mobilnost
01/10/2022
POROČILO MONITORINGA S PREGLEDNICO KAZALNIKOV
Mobilnost
19/01/2021
Kako odpreti ulico za ljudi
Mobilnost
09/07/2021
Shema izboljšanega javnega potniškega prometa v izbranih koridorjih
Mobilnost
21/04/2021
Smernice za organizacijo javnega potniškega prometa na podeželju
Mobilnost
26/04/2022
Zasnova mobilnosti kot storitve v Sloveniji

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.