Trajnostna raba
zemljišč

Platforma za trajnostno rabo zemljišč z viri skupnosti zagotavlja informacije, ideje, orodja in podporo za izvajanje trajnostnih skupnostnih projektov.

Vas tema trajnostna raba zemljišč prav posebej zanima? Zaupajte nam svoj
e-naslov in se naročite na naše mesečne novice.

Vsako dejanje šteje!

Naš planet je na svoji najpomembnejši misiji. Bremenijo ga izpusti toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Na poti v brezogljično prihodnost mu lahko pomaga prav vsakdo izmed nas. Kajti sprememba naših navad lahko spremeni podnebje na bolje. Zato odigraj glavno vlogo, izberi svoje dejanje in ga spremeni v trajnostno navado.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Pri kmetovanju vključujem kolobarjenje, ozelenitev njiv, ohranitveno obdelavo tal, opustitev silaže ter upoštevam časovne omejitve košnje in paše.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
V gozdu izvajam nego ali gojitvena in varstvena dela. Preprečujem širitev invazivnih tujerodnih vrst.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Kupujem lesne izdelke slovenskega izvora ali tiste s certifikatoma FSC in PEFC.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Skrbim za gozdni bonton.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Njive in travinje gnojim z organskimi gnojili v skladu z gnojilnim načrtom ter upoštevam časovno prepoved gnojenja.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Sadim in sejem avtohtone tradicionalne kmetijske rastline ter spodbujam pridelavo poljščin in zelenjadnic.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
V naslednjem letu posadim vsaj eno drevo.

Platforma Dovolj za Vse

Platforma Dovolj za vse za trajnostno upravljanje z viri skupnosti zagotavlja informacije, ideje, orodja in podporo za izvajanje trajnostnih skupnostnih projektov. Z njimi lokalne skupnosti lažje uresničijo svoje razvojne priložnosti, povečajo vključenost prebivalcev, izboljšajo gospodarske in okoljske kazalnike ter kakovost življenja.

Platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti s svojimi aktivnostmi nagovarja odgovorne za pripravo razvojnih dokumentov in načrtovanje ter izvajanje projektov lokalne skupnosti, pa tudi samostojne ali organizirane pobudnike skupnostnih projektov.

Trajnostno upravljanje

Celovite blaginje si ne moremo zagotoviti niti kot posamezniki niti kot posamezni gospodarski subjekti. Čisti zrak, kakovostna pitna voda, ohranjena narava, lepota krajine – to so nekateri od elementov blaginje, ki jih lahko dosežemo samo, če se povežemo kot skupnost in si za njih skupaj prizadevamo.

Dobre prakse

Dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri so zrasle iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju oziroma vključevanju prebivalcev in drugih deležnikov v lokalnem okolju.

Podpora vašemu projektu

Bi želeli biti prepoznavni kot občina, ki razvija in podpira trajnostno upravljanje z viri skupnosti? Na tej strani predstavljamo orodja in gradiva ter strokovno podporo, ki so vam pri tem lahko v pomoč. V nadaljevanju izberite situacijo, ki najboljše opiše vaš primer in sledite korakom/povezavam .

Pubikacije in gradiva

Gradiva v knjižnici "Dovolj za vse"

Kako začeti?

Bi želeli biti prepoznavni kot občina, ki razvija in podpira trajnostno upravljanje z viri skupnosti? Na tej strani predstavljamo orodja in gradiva ter strokovno podporo, ki so vam pri tem lahko v pomoč. V nadaljevanju izberite situacijo, ki najboljše opiše vaš primer in sledite korakom/povezavam .
Več o konceptu trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in njegovih večplastnih koristih si lahko preberete v vodniku Dovolj za vse - skupnostno upravljanje z življenskimi viri. Vodnik vključuje tudi opise domačih in tujih praks na področjih (1) urejanja prostora, (2) samooskrbe s hrano, (3) energetske učinkovitost in oskrbe iz lokalnih obnovljivih virov ter (4) lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje. Naročite se lahko tudi na naše novice, preko katerih vas bomo obveščali o aktualnem dogajanju na področju trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in vas seznanjali s priložnostmi za spoznavanje akterjev in praks na tem področju.

Potrebujem konkretno pomoč

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki poteka v obdobju 2019 – 2026 bomo izvajali konkretne aktivnosti za podporo občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Te aktivnosti so:

- program podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti: program je namenjen občinam na katerikoli stopnji projektne ideje. V okviru programa se pripravi analiza stanja ter podrobni načrt programa dela z občino. Le-ta je odvisen od potreb občine in stopnje njene projektne ideje. Izvede se v času največ 18 mesecev. Občine se k sodelovanju v programu prijavijo preko javnega poziva v času, ko je ta aktualen.

- podpora občinam pri izvajanju demonstracijskih projektov: podpora je namenjena občinam, ki že imajo pripravljen projekt, potrebujejo pa pomoč pri njegovi izvedbi. V okviru projekta bomo občine podprli pri izvedbi 8 konkretnih projektov.

- usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov: v okviru projekta bomo izvedli usposabljanje za koordinatorje skupnostih projektov v Ljubljani, Murski Soboti in Kopru ali prek spleta v primeru neugodne epidemiološke slike in povezanih ukrepov. Vsako usposabljanje bo zajemalo dve delavnici in mentorske ure. Poziv k prijavam bo objavljen med novicami in na Facebook profilu Dovolj za vse.

Za informacije o pozivih k sodelovanju za različne vrste podpore spremljate naše novice, za vse ostale informacije o konkretni podpori, ki jo izvajamo v okviru projekta, pa nas kontaktirajte na info@dovoljzavse.si.
Vsakodnevno ustvarjamo veliko dobrih in pozitivnih zgodb, ki uspešno pomagajo krotiti podnebne spremembe. Naj nas motivirajo in naj nam bodo kot družbi v navdih, da lahko skupaj poskrbimo za lepši jutri.
Preverite dogodke, ki se odvijajo v povezavi s podnebnimi spremembami. Sodelujte v iniciativah in akcijah, ki prispevajo k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. Pridružite se nam in postanite del rešitve.

O projektu

Za blaginjo moramo poskrbeti sami, a skupaj.

Celovite blaginje si ne moremo zagotoviti niti kot posamezniki niti kot posamezni gospodarski subjekti. Čisti zrak, kakovostna pitna voda, ohranjena narava, lepota krajine – to so nekateri od elementov blaginje, ki jih lahko dosežemo samo, če se povežemo kot skupnost in si za njih skupaj prizadevamo. Bogastvo virov se pretvori v celovito in trajno blaginjo za ljudi šele, ko znamo z viri upravljati na vzdržen in sonaraven način.

Skupnost je več kot le seštevek njenih članov. Razumemo jo v mnogoterih pomenih, oblikah in velikostih: neformalne, kot so združenja občanov, lokalne pobude in civilne iniciative, ter formalne, kot so društva in druge civilnodružbene organizacije, zadruge, četrtne skupnosti, občine in združenja občin. Lokalne skupnosti so najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju, saj ti predstavljajo osnovo za trajno blaginjo, ki jo bodo lahko uživali tudi prihodnji rodovi. Lokalne skupnosti so suvereni, aktivni in odgovorni soustvarjalci te blaginje. Skupaj lahko razmišljajo o tem, kaj, zakaj in kako želijo proizvajati, katere vire imajo v lokalnem okolju in katere so najbolj obetavne razvojne priložnosti, ki iz njih izhajajo.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.