...

Javna predstavitev dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN

Javna predstavitev dopolnjenega osnutka posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) v okviru zaključnega posvetovanja z javnostjo bo v ponedeljek, 3. junija 2024, na Fakulteti za elektrotehniko ob 15.00. Na njej bo sodeloval tudi minister za okolje, podnebje in energijo, Bojan Kumer.

Po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila je bila 24. maja 2024 javna razgrnitev dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN ter dopolnjenega Okoljskega poročila in Dodatka za presojo sprejemljivosti za varovana območja. Javna razgrnitev in posvetovanje z javnostjo bosta trajali do vključno nedelje, 23. junija 2024.

Več informacij in vsa gradiva so na voljo na spletni strani NEPN in na Portalu Energetika.

V okviru javne razgrnitve bosta dve javni predstavitvi. Osrednja javna predstavitev, na kateri bo sodeloval tudi minister za okolje, podnebje in energijo, Bojan Kumer, bo v ponedeljek, 3. junija 2024, ob 15.00 na Fakulteti za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani).

Vljudno vabljeni!

Druga javna predstavitev bo potekala prek spleta. Vse informacije glede spletne predstavitve bodo še objavljene.

Oglej si še ostale objave

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.