Samo 1 planet,
nešteto rešitev.

Naš planet je na svoji najpomembnejši misiji. Do uspešne uresničitve ciljev lahko prispevate tudi vi. Prijavite se na naše e-novice in v e-poštni nabiralnik vam bomo vsak mesec poslali nasvete za dejanja, ki lahko že danes spremenijo svet.

Vsako dejanje šteje!

Naš planet je na svoji najpomembnejši misiji. Bremenijo ga izpusti toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Na poti v brezogljično prihodnost mu lahko pomaga prav vsakdo izmed nas. Kajti sprememba naših navad lahko spremeni podnebje na bolje. Zato odigraj glavno vlogo, izberi svoje dejanje in ga spremeni v trajnostno navado.
DELI
Zeleno javno naročanje
Odločimo se za nakup pnevnatik, ki so uvrščene v v najvišji energijski razred, dostopen na trgu in se ob koncu njihove življenjske dobe odločimo za obnovo pnevmatik.
DELI
Ogljični odtis
Izberem baterije, ki jih lahko ponovno napolnim.
DELI
Ogljični odtis
Uporabljam pripomočke za osebno higieno, ki so narejeni iz okolju prijaznih materialov in za večkratno uporabo.
DELI
Ogljični odtis
Ne tiskam, če ni zares potrebno. Razmislim o arhiviranju na spletu.
DELI
Ogljični odtis
Nastavim si dvostransko in črno-belo tiskanje kot privzeto možnost.
DELI
Energetska učinkovitost
V hladilniku in zamrzovalniku redno odstranjujem ledene obloge.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Pri kmetovanju vključujem kolobarjenje, ozelenitev njiv, ohranitveno obdelavo tal, opustitev silaže ter upoštevam časovne omejitve košnje in paše.
DELI
Zeleno javno naročanje
Odločimo se za nakup vozila, ki izpolnjuje zahteve, ki so opredeljene v standardu EURO 6.
DELI
Zeleno javno naročanje
Kupujemo tekstilne izdelke, ki imajo čim višji delež ekološkega bombaža ali drugih naravnih vlaken, ki so pridelana na ekološki način.
DELI
Ogljični odtis
Na družbenih omrežjih delim več člankov o okoljsko zavednem ravnanju.

Aktualno

Preverite najnovejše dogodke, aktivnosti, novice in prispevke

Teme

Trajnostna mobilnost

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je podporni servis slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno.

Trajnostna gradnja in URE

Trajnostna gradnja je gradnja stavb na način, da je njihov vseživljenjski vpliv na okolje vključno z razgradnjo čim manjši.

Nizkoogljična družba

Postati družba, ki aktivno zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, je nujen korak do upočasnitve podnebnih sprememb.

Trajnostna raba zemljišč

Platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti zagotavlja informacije, ideje, orodja in podporo za izvajanje trajnostnih skupnostnih projektov.

Zeleno javno naročanje

Uredba o zelenem javnem naročanju v Sloveniji se sooča z izzivi zaradi pomanjkanja kadra, ozaveščenosti in izvedbenih težav. S tem projektom bomo okrepili ta področja in olajšali izvedbo.

Odpadna hrana

Vsako leto se zavrže tretjina svetovne hrane, kar ima resne družbene ter okoljske posledice. Do konca leta 2026 v Sloveniji ciljamo na 30 % manj zavržene hrane.
Preverite dogodke, ki se odvijajo v povezavi s podnebnimi spremembami. Sodelujte v iniciativah in akcijah, ki prispevajo k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. Pridružite se nam in postanite del rešitve.
Vsakodnevno ustvarjamo veliko dobrih in pozitivnih zgodb, ki uspešno pomagajo krotiti podnebne spremembe. Naj nas motivirajo in naj nam bodo kot družbi v navdih, da lahko skupaj poskrbimo za lepši jutri.

O projektu

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ozavešča, izobražuje in usposablja s ciljem čim bolj učinkovite transformacije Slovenije v nizkoogljično družbo. S svojimi aktivnostmi partnerji projekta delujejo na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF).


Cilj je učinkovito izvajanje ključnih ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2030.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.