Samo 1 planet,
nešteto rešitev.

Naš planet je na svoji najpomembnejši misiji. Do uspešne uresničitve ciljev lahko prispevate tudi vi. Prijavite se na naše e-novice in v e-poštni nabiralnik vam bomo vsak mesec poslali nasvete za dejanja, ki lahko že danes spremenijo svet.

Vsako dejanje šteje!

Naš planet je na svoji najpomembnejši misiji. Bremenijo ga izpusti toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Na poti v brezogljično prihodnost mu lahko pomaga prav vsakdo izmed nas. Kajti sprememba naših navad lahko spremeni podnebje na bolje. Zato odigraj glavno vlogo, izberi svoje dejanje in ga spremeni v trajnostno navado.
DELI
Energetska učinkovitost
V prostorih, ki niso v stalni uporabi, povežem s svetili detektorje gibanja.
DELI
Odpadna hrana
S pravočasno odpovedjo udeležbe na dogodku, prispevam k zmanjšanju količin odpadne hrane.
DELI
Energetska učinkovitost
Pravilno zračim stanovanje v zimskem in poletnem času.
DELI
Zeleno javno naročanje
V tekstilu, ki ga uporabljamo, naj bodo po večini naravna vlakna: bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna, volno in druga naravna vlakna.
DELI
Ogljični odtis
V tekstilu, ki ga uporabljam, naj bodo po večini naravna vlakna: bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna, volno in druga keratinska vlakna.
DELI
Zeleno javno naročanje
Prizadevamo si, da je večji del virov energije pridobljen iz obnovljivih virov.
DELI
Zeleno javno naročanje
Pri naročanju tekstilnih izdelkov izberemo tiste, kjer pri njihovi proizvodnji niso bile uporabljene okolju škodljive snovi.
DELI
Odpadna hrana
Izbiram čim manj predelano hrano, saj je ta okolju prijaznejša.
DELI
Odpadna hrana
Po pretečenem roku uporabe svežih živil pozornost usmerim na morebiten spremenjen izgled ali vonj.
DELI
Mobilnost
Vsaj del poti do šole, službe ali popoldanskih opravkom opravim peš.

Aktualno

Preverite najnovejše dogodke, aktivnosti, novice in prispevke

Teme

Trajnostna mobilnost

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je podporni servis slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno.

Trajnostna gradnja in URE

Trajnostna gradnja je gradnja stavb na način, da je njihov vseživljenjski vpliv na okolje vključno z razgradnjo čim manjši.

Nizkoogljična družba

Postati družba, ki aktivno zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, je nujen korak do upočasnitve podnebnih sprememb.

Trajnostna raba zemljišč

Platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti zagotavlja informacije, ideje, orodja in podporo za izvajanje trajnostnih skupnostnih projektov.

Zeleno javno naročanje

Uredba o zelenem javnem naročanju v Sloveniji se sooča z izzivi zaradi pomanjkanja kadra, ozaveščenosti in izvedbenih težav. S tem projektom bomo okrepili ta področja in olajšali izvedbo.

Odpadna hrana

Vsako leto se zavrže tretjina svetovne hrane, kar ima resne družbene ter okoljske posledice. Do konca leta 2026 v Sloveniji ciljamo na 30 % manj zavržene hrane.
Preverite dogodke, ki se odvijajo v povezavi s podnebnimi spremembami. Sodelujte v iniciativah in akcijah, ki prispevajo k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. Pridružite se nam in postanite del rešitve.
Vsakodnevno ustvarjamo veliko dobrih in pozitivnih zgodb, ki uspešno pomagajo krotiti podnebne spremembe. Naj nas motivirajo in naj nam bodo kot družbi v navdih, da lahko skupaj poskrbimo za lepši jutri.

O projektu

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ozavešča, izobražuje in usposablja s ciljem čim bolj učinkovite transformacije Slovenije v nizkoogljično družbo. S svojimi aktivnostmi partnerji projekta delujejo na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF).


Cilj je učinkovito izvajanje ključnih ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2030.

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.