Splošni pogoji

Ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati točne
in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so
besedila informativna, zato ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in
celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.


Niti ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki
je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje
strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe
netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi
izhajale iz obstoja spletnih strani, dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe
informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi
vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.


Ker obstajajo na spletni strani projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.samo1planet.si)
določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s projektom in nad
katerimi projekt nima nadzora, ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE ne more jamčiti in
tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin spletnih strani, za katero nudi
povezavo ali referenco, in ne prevzema odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih
straneh.


Ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, dodaja
ali odstrani vsebino spletne strani www.samo1planet.si na kakršen koli način, delno ali v
celoti, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno
vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.


Vsebina, objavljena na spletni strani www.samo1planet.si, je last partnerjev projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih
oblik zaščite intelektualne lastnine.


Dokumenti, objavljeni na spletni strani www.samo1planet.si, se lahko uporabljajo izključno v
nekomercialne namene, in se ne smejo spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno
objavljati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja
vodilnega partnerja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.


Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene
označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o
drugih pravicah (© CARE4CLIMATE 2020. Vse pravice pridržane.).


Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v
največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.