Trajnostna
gradnja in URE

Na poti do brezogljične prihodnosti lahko s trajnostno gradnjo pomagate tudi vi.

Vas tema trajnostne gradnje in učinkovita raba energije (URE) prav posebej zanima? Zaupajte nam svoj e-naslov in se naročite na naše mesečne novice.

Vsako dejanje šteje!

Naš planet je na svoji najpomembnejši misiji. Bremenijo ga izpusti toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Na poti v brezogljično prihodnost mu lahko pomaga prav vsakdo izmed nas. Kajti sprememba naših navad lahko spremeni podnebje na bolje. Zato odigraj glavno vlogo, izberi svoje dejanje in ga spremeni v trajnostno navado.

Trajnostna stavba

Trajnostno stavbo tako odlikujejo materiali z nizkimi vgrajenimi emisijami in energijo, čisti procesi gradnje, možnost recikliranja odpadkov, učinkovita razgradnja ali ponovna uporaba posameznih delov, energijska učinkovitost in ekonomičnost. Trajnostna stavba je tudi uporabniku prijazna, prispeva k človekovemu dobremu počutju, omogoča zdravo bivanje, je dolgoročno funkcionalna in pozitivno vpliva na ohranjanje družbenih in kulturnih vrednot.

Kazalniki trajnostne gradnje

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje (kTG) sledijo EU okviru Level(s) in so odprti za preizkus strokovnjakom, izvajalci testiranja so GI ZRMK, ZAG, MOP, MZI.

Znak kakovosti v graditeljstvu

Znak kakovosti v graditeljstvu "ZKG" se v sodelovanju s stroko nadgrajuje za podporo razogljičenju stavbnega fonda. ZKG, prisoten skoraj 25 let, podpira dobre odločitve pri gradnji stavb v Sloveniji.

Usposabljanje

Do konca leta 2026 bo organiziranih 36 strokovnih usposabljanj za usklajeno in usmerjeno pripravo in izvedbo prenove stavbnega fonda namenjenih strokovni javnosti in spodbujevalcem prenove stavb.

Krepitev sposobnosti
za širšo prenovo

Kot družba se vedno bolj zavedamo, da moramo k prenovi pristopiti širše, upoštevaje tudi druge bistvene lastnosti stavb, še posebej zaradi precejšnje potresne ogroženosti Slovenije. Kompleksnost širše prenove stavb terja ne le poglobljeno znanje na posameznih strokovnih področjih pač pa tudi veščine medsebojnega sodelovanja pri pripravi in izvedbi celovitih, dolgoročno gospodarnih, zdravih, okolju prijaznih in varnih projektov prenove, z mislijo na celotni življenjski cikel.
Razvoj nacionalne verzije kazalnikov trajnostne gradnje,od zgodnjih idejnih rešitev do uspešne implementacije v prakso, je vsebinsko odvisen od širšega strokovnega okvira, ki ga opredeljuje več dejavnikov. Na kratko jih lahko povzamemo takole:
  • Ključni deležniki, njihova pripravljenost ter usposobljenost za uporabo kazalnikov trajnostne gradnje.
  • Programska orodja, nacionalno prilagojenih vhodni podatki in primerjalne vrednosti.
  • Znanje, izkušnje, pilotni primeri in primeri dobre praks.
  • Nacionalna zakonodaja – gradbena zakonodaja ter zakonodaja na področju zelenega javnega naročanja.

Informacije o življenjskem ciklu stavbe

Kot država smo se zavezali k ambicioznim podnebno energetskim ciljem, ki vključujejo razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050.

A večina današnjih stavb bo predvidoma do leta 2050 še vedno v uporabi. Zato moramo naš stavbni fond postopoma energetsko prenoviti, prenova mora biti intenzivna po obsegu in učinkih, ob sočasnem ohranjanju značilnosti stavbne dediščine. Do leta 2050 bo energetsko prenovljenih 74 % enostanovanjskih in 91 % večstanovanjskih stavb (osnutek DSEPS do 2050).

Vsako leto moramo po evropski zakonodaji prenoviti vsaj 3% stavb ožjega javnega sektorja, kar terja tudi pospešeno uvajanje novih finančnih mehanizmov. S koncem leta 2020 je gradnja skoraj nič-energijskih stavb postala obvezna za vse.

Zastavljeni okvir kliče po uspešnem prenosu tehnološko inovativnih in hkrati gospodarnih rešitev za gradnjo in bivanje v visoko energetsko učinkovitih stavbah v konkretne projekte novogradenj in prenov. Primeri dobre prakse na področju trajnostnih, visoko energijsko učinkovitih stavb v Sloveniji dajejo razlog za optimizem in utirajo pot zelenim tehnologijam in sodobnim pristopom tudi pri prenovi stavb. Postopoma v prakso prodira načelo graditve z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe.

Temu ta čas sledi tudi priprava nacionalnih meril za trajnostno gradnjo in vzpostavitev podpornega okolja v obliki znanj, podatkovnih baz in analitičnih orodij. Nacionalni kazalniki trajnostne gradnje, ki nastajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bodo po pristopu usklajeni z evropskim sistemom Level(s) in vsebinsko prilagojeni nacionalnim okoliščinam graditve stavb.
Vsakodnevno ustvarjamo veliko dobrih in pozitivnih zgodb, ki uspešno pomagajo krotiti podnebne spremembe. Naj nas motivirajo in naj nam bodo kot družbi v navdih, da lahko skupaj poskrbimo za lepši jutri.
19.04.24
V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

18. 4. 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra. […]

15.04.24
Javno naročilo za izvedbo pilotne uporabe kazalnikov trajnostne gradnje

Vse zainteresirane gospodarske družbe in javne organe, ki bodo v letu 2024 pričeli z izvajanjem naročila za projektantske storitve, vabimo k sodelovanju pri javnem razpisu za pripravo poročila o izvedbi pilotne uporabe beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (Pilotna uporaba BRSKTG). V ta namen je Ministrstvo za naravne vire in prostor predvidelo sredstva, ki jih bo namenilo zasebnim gospodarskim družbam, […]

10.04.24
Poenostavljeni in enotni pogoji za postavitev sončnih elektrarn po vsej državi

Z Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki se začne uporabljati to soboto, 13. aprila 2024, je Vlada določila enotne pogoje po vsej državi. S tem določanje prostorskih pogojev za umeščanje teh naprav ne bo več odvisno od vsake občine posebej. Podrobnosti sta danes predstavila ministra Jože […]

08.04.24
Naložbene pomoči za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev

Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije. Foto: Canva Na podlagi Odloka […]

07.03.24
Znana sta prejemnika Znaka o kakovosti v graditeljstvu 2024

Gradbeni inštitut ZRMK je v ob robu sejma DOM podelil okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu. Tokrat sta ga prejela podjetje MIK Celje za vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva »MIK« z integriranim prezračevalnim sistemom »MIKrovent«in podjetje Gras za izvedbo konstrukcijskih ojačitev in sanacijo vlage na stavbah kulturne dediščine. Znak kakovosti v graditeljstvu prejmejo le najboljši na […]

04.03.24
JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. foto: Canva Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev […]

04.03.24
Nominacija za najboljšo družbeno inovacijo SozialMarie 2024

Sončna šola Hrastnik je nominirana za letošnjo nagrado SozialMarie 2024. Nominacija 34-ih družbenih inovacij med 288-imi nominiranci je obenem priznanje za naš projekt in delo našega projektnega partnerja Focus – društvo za sonaraven razvoj! Foto: dovoljzavse.si Na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnika je postavljena skupnostna samooskrbna sončna elektrarna. Gre za prvi primer zadružne […]

07.02.24
Javne zgradbe naj bodo zgled pri prenovi in gradnji z lesom

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organiziralo strokovni posvet glede rabe lesa pri investicijah v javne zgradbe. Strokovnjaki iz različnih organizacij so izmenjali mnenja, izkušnje ter podali strokovna stališča o večji rabi lesa pri projektiranju, gradnjah in prenovah javnih stavb v skladu z Uredbo o zelenem […]

28.08.23
DO BREZEMISIJSKIH STAVB S TRAJNOSTNO GRADNJO IN PRENOVO (Gradbenik 3/2023)

Članek v reviji Gradbenik (3/2023) predstavlja zadnje postopke usklajevanja revizije Direktive EU o energijski učinkovitosti stavb (EPBD), ki jo pričakujemo v drugi polovici leta 2023. Prenova EPBD bo prinesla velike spremembe pri obravnavi energijske učinkovitosti stavb s poudarkom na uporabi energije iz obnovljivih virov na, ob in v bližini stavbe, postavila minimalne standarde energijske učinkovitosti […]

09.01.23
Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

V Hiši Evropske Unije je bilo v ponedeljek, 28. novembra 2022, ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti […]

Preverite dogodke, ki se odvijajo v povezavi s podnebnimi spremembami. Sodelujte v iniciativah in akcijah, ki prispevajo k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. Pridružite se nam in postanite del rešitve.
17/04/2024
Prilagajanje gradnje in prenove stavb podnebnim spremembam

Sreda, 17. april 2024 | 9:00-12:00 Hibridno – Sejem MEGRA, Pomurski sejem v Gornji Radgoni, dvorana 2 in v e-obliki preko ZOOM-a Na dogodku bodo orisane politike, zaveze in ukrepi za zeleni prehod – od povečanja odpornosti stavb do izboljšanja njihove energijske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije (OVE) in uvajanja krožnosti. Pojasnjena bo zakonodaja s […]

07/03/2024
Okrogla miza: Kaj moramo pri nas spremeniti, da bi spodbudili trajnostno gradnjo?

Datum izvedbe delavnice: 7. marca 2024, 10:15-12:30, v dvorani Forum, v okviru sejma DOM 2024 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Foto: Tomo Jeseničnik, slovenia.info Gradbeni inštitut ZRMK vabi na okroglo, na kateri želi osvetliti trenutno stanje na področju graditve trajnostnih stavb, evidentirati ovire in razpravljati o spodbudnejšem okolju za trajnostno gradnjo pri nas. Z udeleženci […]

O projektu

Trajnostna gradnja in prenova sta ključni za trajnostni razvoj družbe. Ta v prvi fazi poteka skozi prepoznavanje celovitega pogleda na stavbo, ki poleg okoljskega, finančnega in sociološkega vidika vključuje tudi celoten tehničen in funkcionalni vidik.

Za trajnostno gradnjo velja, da stavbe v času načrtovanja, gradnje, obratovanja in odstranitve sledijo načelu skrbnega ravnanja z okoljem, krožnega gospodarstva in ohranjanja naravnih virov ter da sta njihova gradnja in uporaba ekonomična.

Trajnostna gradnja in prenova stavb predstavljata osnovo za razogljičenje stavbnega fonda do 2050.
Več informacij si lahko preberete tudi na www.trajnostnagradnja.si .

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.