Obnovljivi viri energije

Povezane novice

22.04.24
Podnebni svet o posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

19. 4. 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Na današnji 6. seji sta bila v ospredju predstavitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in stališče Podnebnega sveta do novega Energetskega zakona. Na seji je med drugim potekala tudi razprava o načinu sodelovanja med Podnebni svetom in drugimi ministrstvi z namenom uresničevanja podnebnih ciljev. […]

22.04.24
Ob Dnevu Zemlje nov Umanoterin kalkulator ogljičnega odtisa

Umanotera je ob letošnjem Dnevu Zemlje objavila prenovljen kalkulator ogljičnega odtisa. Namenjen je izračunu ogljičnega odtisa posameznika, lahko se uporabi tudi za določitev skupnega ogljičnega odtisa gospodinjstva. Posebnost Umanoterinega kalkulatorja je, da poleg emisij, na katere ima posameznik neposreden vpliv, upošteva tudi sistemske emisije, kot so emisije zaradi transporta blaga, industrijske proizvodnje, ravnanja z odpadki […]

19.04.24
V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

18. 4. 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra. […]

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.