Vsako dejanje šteje!

Naš planet je na svoji najpomembnejši misiji. Bremenijo ga izpusti toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Na poti v brezogljično prihodnost mu lahko pomaga prav vsakdo izmed nas. Kajti sprememba naših navad lahko spremeni podnebje na bolje. Zato odigraj glavno vlogo, izberi svoje dejanje in ga spremeni v trajnostno navado.
DELI
Ogljični odtis
Nastavim si dvostransko in črno-belo tiskanje kot privzeto možnost.
DELI
Zeleno javno naročanje
Ob nakupu opreme smo pozorni na trpežnost, nadgradljivost in možnost popravila.
DELI
Zeleno javno naročanje
Kupujemo tekstilne izdelke, ki imajo čim višji delež ekološkega bombaža ali drugih naravnih vlaken, ki so pridelana na ekološki način.
DELI
Zeleno javno naročanje
Pri gradnji novih infrastruktur upoštevamo možnost izvedbe zelenih streh.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Kupujem lesne izdelke slovenskega izvora ali tiste s certifikatoma FSC in PEFC.
DELI
Zeleno javno naročanje
Poskrbim, da prepoznam okoljske oznake tipa I in III, ki zagotavljajo, da ima označen izdelek boljše okoljske lastnosti na podlagi neodvisnega preveritelja.
DELI
Zeleno javno naročanje
Strojna oprema v podjetjih naj bo energetsko učinkovita.
DELI
Ogljični odtis
V trgovini nakupujem z lastno vrečko.
DELI
Energetska učinkovitost
Redno vzdržujem klimatske naprave.
DELI
Ogljični odtis
Ne tiskam, če ni zares potrebno. Razmislim o arhiviranju na spletu.
DELI
Ogljični odtis
Uporabljam pripomočke za osebno higieno, ki so narejeni iz okolju prijaznih materialov in za večkratno uporabo.
DELI
Odpadna hrana
S pravočasno odpovedjo udeležbe na dogodku, prispevam k zmanjšanju količin odpadne hrane.
DELI
Energetska učinkovitost
Gospodinjske aparate zamenjam z energetsko bolj varčnimi.
DELI
Energetska učinkovitost
Za kuhanje uporabim primerno veliko posodo, ki jo med kuhanjem pokrijem.
DELI
Mobilnost
Razmislim o opremi, ki jo potrebujem, da bodo aktivne poti enostavne ne glede na razmere (udobni čevlji, jakna, nahrbtnik ali košara za kolo, …).
DELI
Zeleno javno naročanje
Elektronska pisarniška oprema, ki jo kupujemo je najvišjega energijskega razreda, ki je trenutno na trgu, ima možnost nadgradljivosti in popravljivosti.
DELI
Ogljični odtis
Uporabljam skodelice za večkratno uporabo.
DELI
Zeleno javno naročanje
Odločimo se za nakup vozila, ki izpolnjuje zahteve, ki so opredeljene v standardu EURO 6.
DELI
Energetska učinkovitost
Pravilno zračim stanovanje v zimskem in poletnem času.
DELI
Energetska učinkovitost
Hrano, ki jo shranim v hladilnik ali zamrzovalnik, najprej ohladim na sobno temperaturo.
DELI
Energetska učinkovitost
Pri ročnem pomivanju posode uporabim tekočo vodo le pri splakovanju.
DELI
Ogljični odtis
Po malico hodim s svojimi posodami. Če malicam v podjetju, si hrano prinesem od doma.
DELI
Zeleno javno naročanje
Pri nakupu izdelkov v podjetjih smo pozorni na nevarne sestavine, izdelki pa imajo manjši potencial za nastanek nevarnih emisij pri odlaganju.
DELI
Ogljični odtis
Podpiram oblikovalce in šivilje, ki ustvarjajo oblačila iz odpadnih materialov.
DELI
Odpadna hrana
Preverim, katera živila že imam v hladilniku in shrambi.
DELI
Zeleno javno naročanje
Pri naročanju tekstilnih izdelkov izberemo tiste, kjer pri njihovi proizvodnji niso bile uporabljene okolju škodljive snovi.
DELI
Zeleno javno naročanje
Tkanine, ki jih izberemo so barvno obstojne in se med uporabo ne skrčijo.
DELI
Zeleno javno naročanje
Stremimo k trpežnemu in funkcionalnemu pohištvu, ki ga je mogoče enostavno razstaviti, popraviti in reciklirati, ter za katero je dano jamstvo.
DELI
Zeleno javno naročanje
V podjetju usposabljamo osebje, ki čisti, saj bomo tako ozaveščali o skrbi za okolje ali najamemo storitve, kjer je to zagotovljeno.
DELI
Odpadna hrana
Z načrtovanjem obrokov kupim primerno količino živil.
DELI
Energetska učinkovitost
Na radiatorje namestim termostatske ventile in jih pravilno uporabljam.
DELI
Odpadna hrana
Kupujem nepakirano sadje in zelenjavo, saj tako kupim količine, ki jih potrebujem.
DELI
Odpadna hrana
Po pretečenem roku uporabe svežih živil pozornost usmerim na morebiten spremenjen izgled ali vonj.
DELI
Odpadna hrana
Kupujem lokalno pridelano in sezonsko hrano.
DELI
Energetska učinkovitost
Poleti okna na južni strani stanovanja čez dan zastrem z roletami in s tem zmanjšam potrebe po hlajenju, pozimi pa okna zastrem z roletami ponoči in s tem zmanjšam izgube toplote.
DELI
Mobilnost
S sodelavci organiziram izziv prehojenih ali prekolesarjenih kilometrov v službo. Skupaj določimo nagrade za zmagovalce in kazni za poražence.
DELI
Mobilnost
Otroku omogočim, da vsaj del poti do šole opravi peš, tudi če je to le nekaj ulic.
DELI
Ogljični odtis
Namesto na počitnice z letalom, skušam poiskati okolju bolj prijazne načine prevoza.
DELI
Energetska učinkovitost
Zamrznjeno hrano pred kuho odtalim.
DELI
Odpadna hrana
Načrtujem obroke za teden dni vnaprej.
DELI
Ogljični odtis
V tekstilu, ki ga uporabljam, naj bodo po večini naravna vlakna: bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna, volno in druga keratinska vlakna.
DELI
Zeleno javno naročanje
Vzpodbujamo javno naročanje vozil s klimatskimi napravami, ki imajo naprave za hlajenje z nizkim GWP (potencialom globalnega segrevanja).
DELI
Zeleno javno naročanje
Službena vozila naj imajo nizke emisije. Če je mogoče se raje odločimo za najem ali delitev vozil.
DELI
Mobilnost
Ob načrtovanju rednih prostočasnih aktivnosti sebe in aktivnosti otrok, izberim tiste, ki so blizu in jih lahko prehodimo ali prekolesarimo.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Pri kmetovanju vključujem kolobarjenje, ozelenitev njiv, ohranitveno obdelavo tal, opustitev silaže ter upoštevam časovne omejitve košnje in paše.
DELI
Ogljični odtis
Včlanim se v izposojevalnico reči, bližnjo knjižnico in se tako izognem nakupu novih izdelkov.
DELI
Zeleno javno naročanje
Odločimo se za nakup pnevnatik, ki so uvrščene v v najvišji energijski razred, dostopen na trgu in se ob koncu njihove življenjske dobe odločimo za obnovo pnevmatik.
DELI
Zeleno javno naročanje
V tekstilu, ki ga uporabljamo, naj bodo po večini naravna vlakna: bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna, volno in druga naravna vlakna.
DELI
Energetska učinkovitost
Pomivalni stroj zaženem, ko je primerno poln.
DELI
Zeleno javno naročanje
Podjetja vzpodbujamo k uporabi okolju prijaznih in trajnostnih materialov.
DELI
Odpadna hrana
Živilske odpadke, ki se jim ne morem izogniti, kompostiram na domačih kompostnikih.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Skrbim za gozdni bonton.
DELI
Energetska učinkovitost
V hladilniku in zamrzovalniku redno odstranjujem ledene obloge.
DELI
Odpadna hrana
Ob nakupih se držim nakupovalnega seznama.
DELI
Energetska učinkovitost
Med peko ne odpiram vrat pečice, če to ni potrebno.
DELI
Odpadna hrana
Izbiram čim manj predelano hrano, saj je ta okolju prijaznejša.
DELI
Zeleno javno naročanje
Pri naročilu papirja smo pozorni, da je iz predelanih papirnih vlaken ali zakonito pridelanih naravnih vlaken.
DELI
Energetska učinkovitost
Ne likam brisač in posteljnine ter ostalega perila, ki ga lahko uporabim zmečkanega.
DELI
Zeleno javno naročanje
Prizadevamo si, da je večji del virov energije pridobljen iz obnovljivih virov.
DELI
Odpadna hrana
Najprej izdelek porabim, šele nato ga nadomestim.
DELI
Ogljični odtis
Na družbenih omrežjih delim več člankov o okoljsko zavednem ravnanju.
DELI
Ogljični odtis
Izberem kakovost pred količino.
DELI
Odpadna hrana
Izbiram izdelke pašne reje travojedih živali.
DELI
Mobilnost
Vsaj del poti do šole, službe ali popoldanskih opravkom opravim peš.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Njive in travinje gnojim z organskimi gnojili v skladu z gnojilnim načrtom ter upoštevam časovno prepoved gnojenja.
DELI
Ogljični odtis
Izberem baterije, ki jih lahko ponovno napolnim.
DELI
Odpadna hrana
Izbiram čim manj predelano hrano, saj je ta okolju prijaznejša.
DELI
Energetska učinkovitost
S toplotno izolacijo stavbe v kateri bivam, zmanjšam rabo energije in povečam bivalno udobje tako pozimi kot tudi poleti.
DELI
Odpadna hrana
Ostanke obrokov zamrznem ali porabim naslednji dan.
DELI
Ogljični odtis
Namesto šopka rož podelim cvetlico v lončku iz zavetišča za rastline.
DELI
Mobilnost
Za pot v službo z avtom se dogovorim za sopotnike in tako zmanjšam promet.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
V gozdu izvajam nego ali gojitvena in varstvena dela. Preprečujem širitev invazivnih tujerodnih vrst.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
V naslednjem letu posadim vsaj eno drevo.
DELI
Mobilnost
Odgovorne vzpodbujam k skrbi za infrastrukturo, ki podpira trajnostno mobilnost (kolesarnice, polnilnice za električna vozila, garderobni prostori s tuši).
DELI
Odpadna hrana
S pravočasno odpovedjo udeležbe na dogodku, prispevam k zmanjšanju količin odpadne hrane.
DELI
Zeleno javno naročanje
Tekstilni izdelki so primerni za sušenje in likanje z manj energije.
DELI
Energetska učinkovitost
Večino oblek posušim na zraku in ne v sušilnem stroju.
DELI
Energetska učinkovitost
V prostorih, ki niso v stalni uporabi, povežem s svetili detektorje gibanja.
DELI
Energetska učinkovitost
Za pomivanje posode in pranje perila uporabim eko program.
DELI
Ogljični odtis
Stvari poskušam ponovno uporabiti in popraviti, namesto da jih zamenjam z novimi.
DELI
Ogljični odtis
Pijem vodo iz pipe in poskrbim, da imam steklenico za vodo vedno pri roki.
DELI
Mobilnost
Razdalje do 2 km opravim peš, do 5 km kolesarim, grem z rolko ali skirojem. Z električnim skirojem ali kolesom lahko enostavno prevozim razdalje tudi do 10 km.
DELI
Energetska učinkovitost
Z uporabo kakovostnega pralnega praška lahko perilo operemo s krajšim programom in pri nižji temperaturi.
DELI
Trajnostna raba zemljišč
Sadim in sejem avtohtone tradicionalne kmetijske rastline ter spodbujam pridelavo poljščin in zelenjadnic.
DELI
Odpadna hrana
Po pretečenem roku uporabe zamrznjenih ali konzerviranih živil, živila pregledam, povoham ali poskusim ter se nato odločim o njihovi uporabi.
DELI
Energetska učinkovitost
Če luči in elektronskih naprav ne potrebujem, jih ugasnem.
DELI
Odpadna hrana
Vzpostavim red v hladilniku – nove izdelke postavim zadaj, ostale v ospredje.
DELI
Ogljični odtis
Z družino in prijatelji se pogovarjam o podnebnih spremembah in o dejanjih, ki jih za planet lahko naredimo sami.
DELI
Energetska učinkovitost
Poskrbim za energijsko učinkovito razsvetljavo.
DELI
Ogljični odtis
Pred nakupom novih oblačil preverim oblačila iz druge roke ali če šivilja iz soseščine lahko kaj popravi ali olepša.
DELI
Ogljični odtis
Pikniki in rojstnodnevne zabave naj bodo s trajnostno embalažo.
DELI
Zeleno javno naročanje
V podjetjih vzpodbujamo recikliranje uporabljene embalaže in uporabo reciklirane embalaže.

e-Novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.