Prva nacionalna konferenca Zdravstvo po zeleni poti

Ker globalni podnebni odtis zdravstvenega sektorja znaša kar 4,4 odstotka svetovnih neto emisij, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo organizirata prvo nacionalno konferenco Zdravstvo po zeleni poti. Na konferenci bomo iskali rešitve za razogljičenje zdravstvenega sistema ter spoznali domače in tuje primere dobrih praks.

Letak za konferenco z vsemi informacijami o lokaciji in uri

Podnebne spremembe predstavljajo vse večjo grožnjo za zdravje ljudi, saj povečujejo frekvenco in intenzivnost vročinskih valov ter onesnaženost zraka in s tem povezano višjo stopnjo umrljivosti. Prav tako spodbujajo širitev okužb, ki jih povzročajo patogeni, saj višje temperature zagotavljajo bolj ugodne razmere za njihov razvoj. Breme bolezni zaradi podnebnih sprememb se iz leta v leto povečuje, najbolj pa je obremenjujoče za starejše, za kronične bolnike, nosečnice, otroke in druge posebej ranljive skupine prebivalstva.

Globalni podnebni odtis zdravstvenega sektorja po drugi strani znaša kar 4,4 odstotka svetovnih neto emisij. Če bi bilo svetovno zdravstvo država, bi bila peta največja onesnaževalka na svetu, ob tem pa emisije zdravstvenega varstva še naraščajo, zato je potrebno podnebni odtis zmanjševati ter zdravstvene sisteme hkrati prilagajati na novo podnebno realnost.

Konferenca bo priložnost za krepitev sodelovanja zdravstvene in okoljske politike, iskanje inovativnih rešitev in oblikovanje novih strategij za boljše obvladovanje zdravstvenih tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami. Cilj je ustvariti bolj trajnostno in odporno zdravstveno infrastrukturo, ki se bo sposobna soočiti s prihajajočimi izzivi, hkrati pa zaščititi naše zdravje.

Program

8:30–9:00 Registracija udeležencev
9.00–9.05 Izsek iz filma Temni pokrov sveta, Matevž Lenarčič

Pozdravni nagovori

9:05–9:30

 • dr. Robert Golob, predsednik Vlade RS
 • dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje
 • mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo

Zdravstvo po zeleni poti doma in v tujini

9:30–11:00

 • dr. Maria Neira, direktorica oddelka za javno zdravje, okolje in družbene dejavnike zdravja pri Svetovni zdravstveni organizaciji (video)
 • Francesca Raccioppi, vodja programa za zeleno preobrazbo zdravstvenega sektorja, Center za okolje WHO v Bonnu
 • Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe v zdravstvu, dr. Lučka Kajfež Bogataj, vodja Centra za biometeorologijo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani
 • Avstrijska strategija za zdravstveni sistem z ničelnimi izpusti, dr. Ruperta Lichtenecker, vodja oddelka Kompetenčnega centra za podnebje in zdravje
 • Na poti k trajnostnem zdravstvenem sistemu – dejstva, izkušnje in ukrepi z Nizozemske, dr. ir. Jan Carel Diehl, TU Delft

Odmor za kavo

11:00-11:10

Generacijski dialog o podnebnih spremembah: od mladih do strokovnjakov

11.20–13.00

 • Tomaž Gorenc, Inštitut za zdravje in okolje
 • Katja Čič, International Youth Health Organization
 • Tim Gregorčič, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj
 • dr. Natalia Ciobanu, PhD, Thinkt
 • dr. Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost, Institut “Jožef Stefan”
 • dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko
 • dr. Peter van den Hazel, Inches
 • dr. Simona Perčič, Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • dr. Jonas Sonnenschein, Umanotera

Odmor za kavo

13.00–13.15

Zelene prakse za trajnostno zdravstvo

13:15–14:15

 • Energetska obnova s sredstvi React-EU, Denis Kegl, URI Soča
 • Zmanjšanje količin odpadne hrane za boljše zdravje, Jaka Kranjc, Ekologi brez meja
 • Poti do zdravja s trajnostno mobilnostjo, mag. Lilijana Madjar, RRA LUR
 • Imamo samo en planet, a veliko poti do trajnostnega zdravstva, dr. Marjan Lep, LIFE IP CARE4CLIMATE

Zaključek konference in kosilo

14:15–16:00

Moderator konference: Igor E. Bergant | Karikaturist: Peter Kuntarič

Prijava

Prijavite se lahko najkasneje do petka, 24. maja 2024, preko spletne prijavnice. Vaša prijava bo poslana šele, ko boste pritisnili na gumb “pošlji”, s čimer boste prijavo zaključili. Za dodatne informacije smo vam na voljo na konferenca.mz@gov.si.

 

Oglej si še ostale objave

24/04/2024
Posvet Spoštujmo hrano – spoštujmo planet

Hiša Evropske unije, Dunajska c. 20, Ljubljana Sreda, 24. april 2024 | 8:30–15:30 Posvet je namenjen vsem deležnikom v verigi preskrbe s hrano oziroma vsakomur, ki ga zanima izziv, kako […]

10/04/2024
Sklop predstavitev o pomenu aktivne mobilnosti in redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje

Sreda, 10. april 2024 | 9:30-11:00 Sklop predstavitev o pomenu aktivne mobilnosti in redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje Predstavitve bodo potekale na Microsoft Teams (ID srečanja: 382 082 763 […]

08/03/2024
Strokovni posvet:  Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine – priložnosti in tveganja

Datum izvedbe delavnice: 8. marca 2024, med 10:30 in 13:15, v dvorani Urška 1 na Gospodarskem razstavišču na Dunajski 18 v Ljubljani v okviru sejma DOM Foto: Jošt Gantar, slovenia.info […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.