Podnebni svet o posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

19. 4. 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Na današnji 6. seji sta bila v ospredju predstavitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in stališče Podnebnega sveta do novega Energetskega zakona. Na seji je med drugim potekala tudi razprava o načinu sodelovanja med Podnebni svetom in drugimi ministrstvi z namenom uresničevanja podnebnih ciljev.

člani Podnebnega sveta v sejni sobi
člani Podnebnega sveta v sejni sobi

Seje sta se udeležila državna sekretarja mag. Tina Seršen in Uroš Vajgl ter mag. Stane Merše in Matjaž Česen iz Inštituta Jožef Stefan. 

Mag. Stane Merše je za člane in predstavnike Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) pripravil predstavitev posodobitve NEPN, katerega sprejetje je načrtovano v letošnjem letu. Izzive predstavljajo povečanje izvedljivosti ukrepov, energetska in snovna učinkovitost, opuščanje fosilnih goriv ter krepitev zmogljivosti, povezovanja, sodelovanja, raziskav in inovacij, ki bi pripomogle k hitrejšemu zelenemu prehodu.

Člani so v odzivu na predstavitev posodobitve povedali, da bo v kratkem času težje doseči večje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu, saj gre za sektor, ki v skupnem deležu emisij prispeva največ. Člani so mnenja, da je potrebno implementirati vse vrste ukrepov, tudi tiste, ki niso najbolj priljubljeni. V tej luči so predstavili predlog o zmanjševanju hitrosti na avtocestah na 110 kilometrov na uro, ki bi dodatno prispeval k zmanjševanju emisij, povečevanju pretočnosti ter nenazadnje tudi varnosti v prometu.

V nadaljevanju so postavili tudi vprašanje v zvezi s scenarijem NEPN, ki obravnava jedrsko energijo. Razloženo je bilo, da je v oceno stroškov zajeta zgolj gradnja jedrske elektrarne ne pa tudi razgradnja obstoječe elektrarne, ravnanje z jedrskimi odpadki in hlajenje elektrarne.  

Pri predstavitvi makroekonomskih učinkov scenarijev NEPN je Podnebni svet povedal, da se je treba resneje lotiti reševanja problematike energetske in prevozne revščine.

Na seji so člani prav tako oblikovali stališče Podnebnega sveta do novega Energetskega zakona, ki je trenutno v postopku sprejemanja. Pozdravljajo pripravo takšnega zakona, ki hkrati naslavlja tako podnebne spremembe kot kakovost zraka. Potekala je razprava o onesnaževanju zraka s strani malih kurilnih naprav na biomaso, o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in potrebi po naslovitvi ukrepov s področja intenzivne industrije.

Na podlagi 145. člena Zakona o varstvu okolja, ki določa, da Podnebni svet »predlaga ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za njihovo izvajanje v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in prispeva k celoviti obravnavi čezsektorskih ukrepov glede podnebnih sprememb« so člani in predstavniki MOPE razpravljali o možnostih sodelovanja z drugimi ministrstvi. Predstavniki posameznih ministrstev bodo prejeli vabila na prihodnje seje Podnebnega sveta, z namenom obravnave ključnih zakonodajnih in drugih pobud, ki imajo znatnejši učinek na podnebje.

Zbrana gradiva v okviru posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024) so na voljo na Portalu Energetika na spletni podstrani Četrti predlog posodobitve NEPN.

Oglej si še ostale objave

19.10.22
Sprejet je Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

11. oktobra 2022, je bil v Uradnem listu RS, št. 130/22, str. 9735, objavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN). ZCPN definira temeljne pojme na področju celostnega prometnega načrtovanja, vrste in vsebino […]

29.10.19
Obisk integralnega LIFE projekta CANEMURE 4.-5.10.2019

Med 4. in 5. novembrom bo potekalo srečanje s predstavniki Finskega Okoljskega inštituta, kateri je vodilni partner LIFE Integralnega projekta CANEMURE. Finski projekt LIFE-IP CANEMURE se je začel izvajati novembra leta […]

14.12.20
Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb – U6-1

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga koordinira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) organizira tridnevno usposabljanje za ključne deležnike v procesu prenove […]

e-novice in obvestila

Če želite tudi sami postati bolj okoljsko ozaveščeni se prijavite na naše e-novice, kjer bomo z vami vsak mesec delili nasvete na področju zmanjševanje svojega ogljičnega odtisa.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije na spletni strani odgovarja samo avtor (ali avtorji) in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Evropske komisije.